Seniorit

Teekkarilaulajat tarjoaa valmistumaan päässeille ja työelämään joutuneille jäsenilleen mahdollisuuden jatkaa harrastustaan seniorijäsenenä. Kerran teekkarilaulaja – aina teekkarilaulaja -sanonta pätee yhä useamman laulajan kohdalla ja seniorijäsenistö ylittääkin määrällisesti jo aktiivijäsenien määrän. Seniorilaulajat ovat kuorolle korvaamaton voimavara suuremmissa konserteissa ja lisäksi he siirtävät teekkariperinteitä uusille jäsenille.

Lappeenrannan akateemisten mieslaulaulajien (LAM) yleiskokous on päättänyt senioritoiminnan organisoinnista yhdistyksessä. Sääntöjen kohdan 2 mukaisesti yhdistyksen tarkoituksena on edistää mieskuorotoimintaa Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa sekä järjestää alumnitoimintaa opiskelijoiden ja valmistuneiden kuorolaisten välillä.

Tämän toteuttamiseksi tarjoamme halukkaille alumneille mahdollisuuden hakea yhdistyksen jäsenyyttä perustuen aktiivisuuteen Lappeenrannan Akateemiset mieslaulajat ry:ssä tai Lappeenrannan Teekkarilaulajat ry:ssä. Alumneista käytetään jatkossa tutumpaa nimeä Seniorit.

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti hallitus hyväksyy seniorijäseniksi ne yksityiset henkilöt, jotka ovat suorittaneet loppututkinnon Lappeenrannan teknillisestä yliopistossa ja osoittaneet opiskeluaikanaan aktiivisuutta kuorotoiminnassa. Seniorijäsenillä ei ole yhdistyksen kokouksissa äänioikeutta. Painavien syiden johdosta hallitus voi hyväksyä seniorijäseneksi myös muun henkilön.

Varsinainen jäsen siirtyy seniorijäseneksi suostumuksensa mukaisesti viimeistään sitä seuraavana yhdistyksen toimikautena, kun jäsen täyttää kolmekymmentä (30) vuotta. Lisäksi seniorijäseneksi voidaan hyväksyä henkilöt, jotka eivät ikänsä puolesta täytä varsinaisen jäsenyyden ehtoja, mutta opiskelevat Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa.

Jäsenmaksun maksaneet varsinaiset jäsenet ja seniorijäsenet ovat velvoitettuja aktiivisesti osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Senioritoiminnan suuntaviivoja ei ole vielä virallisesti linjattu, mutta tavoitteena on kehittää aktiivien ja seniorien välistä keskustelua, luoden molempia osapuolia hyödyttävää kumppanuutta, joka palvelee yhdistyksen pitkän aikavälin etuja. Seniorijäsenmäksu on kaudella 2011-2012 10e

Mikäli haluat tukea yhdistystä ja olla hengessä mukana osallistumatta toimintaan, voit hakea kannattajajäsenyyttä. Kannattajajäsenmaksu kaudella 2011-2012 20e.

Jäsenhakemuksen voi tehdä osoitteessa http://www.teekkarilaulajat.fi/index.php/jaesenhakemus.html

Lappeenrannan Akateemiset Mieslaulajat ry:n säännöt